zbiranje deževnice

Prilagodljivi zbiralni sistemi.

zbiranje deževnice

Vloge deževnice

Čeprav zbiranje deževnice izvira že iz antičnih časov, še vedno pomeni dragoceno prakso, ki lahko tudi v današnjem modernem času prinese številne koristi. Takšen sistem zbira padavine iz neprepustnih površin in jih shrani, da jih lahko uporabimo kasneje, običajno na mestu, kjer so bile zbrane. To zagotavlja številne koristi in priložnosti za ohranjanje in obstojnost vode. Sistem za zbiranje deževnice se lahko uporablja za oskrbo z vodo za namakanje in za oskrbo s pitno vodo. Na urbanih področjih se deževnico običajno zbira za potrebe namakanja, na podeželju pa lahko deževnica s pitno vodo oskrbuje celotno gospodinjstvo. Sistemi zbiranja deževnice se kot zelena infrastruktura z majhnim vplivom na okolje vse bolj uporabljajo tudi z namenom reguliranja vode po obilnem deževju.

Uporaba deževnice

Vsi vemo, kako zelo pomembna je voda. Je življenjska sila vsakega posameznika in širše skupnosti. Predstavlja osnovo za naš življenjski slog in gospodarsko blaginjo širše skupnosti. Zavedamo pa se tudi, da naše lokalne vodne vire nenehno ogroža suša in onesnaževanje. Ker vemo, da vas skrbi za naše okolje in želite prispevati k ohranjanju naših dragocenih vodnih virov ter tako biti del rešitve, vam lahko pomagamo, da to storite z izbiro sistema za zbiranje deževnice. To je pomembna priložnost, ki je ne moremo več prezreti. Samo pomislite, koliko brezplačne vode ob padavinah odteka iz vaše strehe, ki jo lahko s preprostim zbiralnim sistemom zbirate in shranite za kasnejšo uporabo.

zbiralnik deževnice
zbiranje deževnice

Naložba v prihodnost

Sistemi za zbiranje deževnice so investicija v našo skupno prihodnost. Ko so enkrat nameščeni, predstavljajo donosno naložbo, ki traja leta, če ne celo desetletja. Hitreje kot se odločite za namestiev zbiralnega sistema, prej lahko veliko prispevate k ohranjanju naših vodnih virov in okolja ter uživate vse koristi zbiranja in uporabe deževnice. Naložba je najcenejša prav zdaj, saj se stroški namestitve povečujejo vsako leto, prav tako pa tudi stroški vode iz vodovoda.

Deževnica za namakanje

Verjamemo, da so sistemi za zbiranje deževnice korak naprej pri pridobivanju in shranjevanju vode za mestna gospodinjstva. V mestnih območjih namestimo sisteme za zbiranje deževnice za potrebe namakanja, kot rešitev za odtekanje odvečne deževne vode in kot rezervni vir vode. Sistem za zbiranje deževnice se lahko namesti tudi za zbiranje mestne meteorne vode, če sodi za deževnico ne zadržujejo dovolj vode. S sistemom za zbiranje deževnice imate brezplačno vodo za namakanje, poleg tega pa lahko sistem pomeni tudi rešitev morebitnih težav z odtekanjem vode (drenažo) na območju vašega širšega domovanja. Vsak sistem, ki ga namestimo, ima ogromno število različic. Z vami sodelujemo pri ustvarjanju sistema za zbiranje deževnice, ki ustreza vašim potrebam, okusu in denarnici.

zbiralnik deževnice
zbiranje deževnice

Deževnica za pitno vodo

Namestimo lahko sistem, ki oskrbuje celotno vaše gospodinjstvo s pitno vodo. Če gradite hišo na območju, kjer ni možnosti za namestitev vodovoda, je sistem za zbiranje deževnice odlična rešitev, ki zadosti vsem potrebam po vodi v gospodinjstvu. Deževnica potrebuje minimalno obdelavo, saj je visoko kakovosten, naravno mehak vodni vir.

Kakovost in prilagodljivost

Verjamemo, da odličen sistem za zbiranje deževnice določajo tudi najmanjše podrobnosti, zato zagotavljamo sisteme, ki so zasnovani funkcionalno, trajnostno in tudi estetsko. Kakovost v materialih in izdelavi je za nas najpomembnejša. V sodelovanju z vami vedno poskrbimo, da velikost vodnih zbiralnikov zagotovi dovolj vode tudi v obdobjih z malo padavinami.

podzemni zbiralnik

Zakaj je zbiranje deževnice koristno?

Deževnica je popolnoma brezplačna. Sistem za zbiranje vode je zato odlična naložba, saj boste po začetnem vložku zbirali brezplačno vodo.

Čiščenje hiš, garaž ter delovnih talZbiranje deževnice je družbeno in okoljsko odgovorno, saj omogoča samooskrbo in tako pomaga ohranjati pitno vodo.

DEŽEVNICA SE LAHKO UPORABLJA KOT GLAVNI VIR VODE ALI KOT REZERVNI VIR. PRAV TAKO JE LAHKO ZELO KORISTNA V PRIMERIH, KO OBIČAJNA OSKRBA Z VODO NI MOGOČA.​

Zbiranje in uporaba deževnice zmanjša porabo vode iz vodovoda in tako zmanjša vaš račun za vodo.

Sistemi za zbiranje deževnice se zlahka vgradijo v že obstoječo zgradbo ali novogradnjo. So zelo prilagodljive narave, kar omogoča širitev, preoblikovanje ali premestitev sistema glede na vaše potrebe.

Zbiranje deževnice zmanjša pogostost in intenzivnost poplav na širšem območju vašega domovanja.

Deževnica predstavlja najboljši vodni vir za namakanje obdelovalnih površin, saj vsebuje veliko hranilnih snovi, prav tako pa ne vsebuje klora in drugih kemikalij.

Zbiranje deževnice lahko omogoči celovit nadzor nad oskrbo z vodo, kar je še posebej koristno za mesta in kraje, kjer poraba vode presega zmogljivost vodnih virov v bližnji okolici, prav tako pa za gospodinjstva brez lastnega vodovoda.

Ker zbrano deževnico uporabljamo blizu zbirnega vira, s tem zmanjšamo porabo energije, ki je potrebna, da voda pride do posameznega gospodinjstva.

izkoriščanje alternativnih virov vode, kot je deževnica, je eden prvih korakov k samooskrbnosti

Pokličite za brezplačen ogled in ponudbo!

Z našim znanjem, strastjo in predanostjo strankam vam zagotavljamo brezhibne in profesionalne storitve.

Galerija